Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi tehnoloogiaõpetuse, sh käsitöö ja kodunduse õpetaja ametikoha täitmiseks.

Body: 
Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda tehnoloogiaõpetuse, sh käsitöö ja kodunduse õpetajat, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele. Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel. Kandidaadile esitatavad nõuded: • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või õpetaja kutse; • eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele; • väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused. Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad: 1. kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta; 2. elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 3. kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 4. kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 08.03.2024 (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Väike-Rakvere 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee. Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.