Учебный процесс

Õppekavad
Põhikooliõppekava. Üldosa.
NARVA PAJU KOOLI ÕPPEKAVA
Lihtsustatud oppekava
NARVA PAJU KOOLI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA

Русский