Narva Paju Kool võtab tööle alatest 15.10.2020.a

Body: 
klassiõpetaja - 0,5 koormusega, klassiõpetaja - 0,5 koormusega abiõpetaja – 1,5 koormusega (0,5x3) tugiisik - 0,5 koormusega Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid: 1.kirjalik avaldus; 2. CV (elulookirjeldus); 3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta; 4. isikut tõendava dokumendi ärakiri; Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 05.10.2020.a aadressile: kool@paju.edu.ee Vestlusvoor toimub alates 07.10.2020.a aadressile: Juhhanovi 3, direktori kabinet. Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel. Lisateave: 3569465 E-post: kool@paju.edu.ee