Вакансии


Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi tehnoloogiaõpetuse, sh käsitöö ja kodunduse õpetaja ametikoha täitmiseks.
Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda tehnoloogiaõpetuse, sh käsitöö ja kodunduse õpetajat, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või õpetaja kutse;
• eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
• väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
1. kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
2. elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
3. kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4. kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 08.03.2024 (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Väike-Rakvere 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi raamatukogutöötaja (0,5) ametikoha täitmiseks.
Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda ramatukogu töötajat, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• erialane kõrgharidus;
• eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
• väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
1. kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
2. elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
3. kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4. kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 08.03.2024 (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Väike-Rakvere 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi õpetajate ametikohtade täitmiseks.
Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast õpetajaid, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.

Klassiõpetaja (1,0 ametikohta)
Tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta)
Eesti keele õpetaja (2,0 ametikohta)
Keemia õpetaja (osaline koormus, 0,4 ametikohta)
Bioloogia ja geograafia õpetaja (1,0 ametikohta)
Kehalise kasvatuse õpetaja (osaline koormus, 0,5 ametikohta)
Vene keele õpetaja (osaline koormus, 0,75 ametikohta)
Tööleasumise aeg: 01.09.2023.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või õpetaja kutse;
eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. mai 2023. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Juhhanovi 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja 0,5 ametikoha täitmiseks.
Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast õppealajuhatajat (0,5 ametikohta), kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
Tööleasumise aeg: 24.08.2023.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või õpetaja kutse ja juhtimiskompetentsid;
eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele (C1-tasemel);
väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. mai 2023. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Juhhanovi 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikoha täitmiseks.
Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta), kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
Tööleasumise aeg: 01.09.2023.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;
eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. mai 2023. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Juhhanovi 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.
Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi ametikoha täitmiseks.
Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast logopeedi (1,0 ametikohta), kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
Tööleasumise aeg: 01.09.2023.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. mai 2023. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Juhhanovi 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Narva Paju Koolile nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
Värbamisprotsessi raames saadud dokumente säilitatakse järgmistel eesmärkidel:
värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Narva Paju Kool võtab alates 09.01.2023 tööle sotsiaalpedagoogi.
Töö kirjeldus
kavandab kooli sotsiaalpedagoogilist tegevust;
hindab õppijate vajadusi, analüüsib, kujundab, toetab ja õpetab vajalikke sotsiaalseid ja toimetulekuoskusi;
korraldab juhtumipõhiste olukordade lahendamise ja osapoolte nõustamise;
koordineerib koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide ennetus- ja lahendustegevusi;
toetab turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamist;
nõustab kolleege lähtuvalt sotsiaalpedagoogika põhimõtetest ja oma kogemustest;
analüüsib töö tulemuslikkust ning kavandab tegevused kooli sotsiaalpedagoogilise teenuse arendamiseks;
osaleb kooliülestes arendustegevustes.

Ootused kandidaadile
Sul on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaalpedagoogikas või sotsiaaltöös;
Sul on teadmised psühholoogiast, erinevatest individual- ja rühmatöö meetoditest, hariduskorraldusest, tunned erialaga seotud õigusakte ning tuled toime seonduva dokumentatsiooni vormistamisega;
eesti keele oskus on vähemalt B2-tasemel;
Sul on ladus suhtlemisoskus, väga hea pingetaluvus, empaatiavõime, järjekindlus, koostöö- ja iseseisvalt töötamise võimekus, oled osav ajaplaneerimises ja tunned kutse-eetikat.

Kool pakub
täistööaega 40 tundi nädalas;
tähtajatut töölepingut ning puhkust 56 päeva aastas;
abikätt sisselamisperioodil ning erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täienduskoolituse;
võimalusi elukestvateks õpinguteks erialastel täienduskoolitustel;
Kui tunned, et just Sina saad meie õpilaste ellu tuua rohkem rõõmu ja eneseusku, siis saada kuni 20.12.2022 meile avaldus, oma CV ning kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid aadressile kool@paju.edu.ee. Lisainfo telefonil 3569465

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 5.09.2022.a.
Psühholoog – 1.0
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 02.09.2022.a aadressile: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 1.09.2022.a.
Eesti keele õpetaja - 2,0 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 12.08.2022.a aadressile:
kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 1.09.2022.a.
Bioloogia- ja keemia õpetaja - 1,0 koormusega
Eesti keele õpetaja - 1,0 koormusega
Tehnoloogia õpetuse õpetaja - 1.0 koormusega
Klassiõpetaja – 1,0 koormusega
Klassiõpetaja – 0,7 koormusega
Klassiõpetaja – 0,5 koormusega
Klassiõpetaja – 0,5 koormusega
Logopeed – 0,7 koormusega
Abiõpetaja - 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 12.08.2022.a aadressile:
kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 2.11.2021.a.
klassiõpetaja – 0.7 koormusega
abiõpetaja - 0,5 koormusega
abiõpetaja - 0,5 koormusega

Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 29.10.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 13.09.2021.a
klassiõpetaja – 0.75 koormusega
logopeed - 1.0 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 9.09.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub 10.09.2021.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2021.a
eesti keele õpetaja - 1,0 koormusega
eesti keele õpetaja - 0,5 koormusega
klassiõpetaja - 1.0 koormusega
tehnoloogia õpetuse õpetaja - 1.0 koormusega
sotsiaalpedagoog – 1,0 koormusega
matemaatika õpetaja – 0,5 koormusega
keemia/bioloogia õpetaja – 1,0 koormusega
loodusõpetuse/füüsika õpetaja - 1,0 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 27.04.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 28.-29.04.2021.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.04.2021.a
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 23.03.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 28.03.2021.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 08.03.2021.a
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 03.03.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 05.03.2021.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.03.2021.a
eripadagoog - 0,5 koormusega,
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 19.02.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 25.02.2021.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.02.2021.a
eripadagoog - 0,5 koormusega,
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 27.01.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 28.01.2021.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 11.01.2021.a
eripadagoog - 0,5 koormusega,
abiõpetaja – 0,5 koormusega,
logopeed – 1,0 koormusega (rasedus- ja sünnituspuhkus / lapsehoolduspuhkus)
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 05.01.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 06.11.2021.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 20.11.2020.a
vene keele õpetaja - 0,75 koormusega (16 tundi),
abiõpetaja – 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 13.11.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 16.11.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 15.10.2020.a
klassiõpetaja - 0,5 koormusega,
klassiõpetaja - 0,5 koormusega
abiõpetaja – 1,5 koormusega (0,5x3)
tugiisik - 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 05.10.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 07.10.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.10.2020.a
klassiõpetaja - 0,5 koormusega,
klassiõpetaja - 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 23.09.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 25.09.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 15.09.2020.a
klassiõpetaja - 0,5 koormusega,
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 11.09.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 14.09.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a
klassiõpetaja - 0,5 koormusega,
logopeed – 0,5 koormusega,
abiõpetaja - 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 25.08.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 26.08.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a
Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a
klassiõpetaja - 1.0 koormusega,
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 15.06.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 18.06.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a

infojuht - 0,75 koormusega,
klassiõpetaja - 0,5 koormusega,
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 04.06.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 10.06.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a

sotsiaalpedagoog 1.0 koormusega,
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 28.04.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 05.05.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a

abiõpetaja 1.0 koormusega,
eesti keele õpetaja 2.0 koormusega
klassideõpetaja 1.0 koormusega
tehnoloogia õpetuse õpetaja 1.0 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 06.04.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub alates 13.04.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 02.03.2020.a abiõpetaja 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 20.02.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub 26.02.2020.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 18.11.2019.a abiõpetaja 0,5 koormusega
Narva Paju Kool võtab tööle alatest 18.11.2019.a
abiõpetaja 0,5 koormusega (Rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal),
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 08.11.2019.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub 12.11.2019.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2019.a-
ajaloo õpetaja 0,5 koormusega,
eesti keele õpetaja 0,5 koormusega,
inglise keele õpetaja täis koormusega,
matemaatika õpetaja 0,5 koormusega,
infojuhi 0,75 koormusega.
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 20.07.2019.a aadressile:
kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub 08,12.08.2019.a aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alates 01.09.2018.a - infojuhi 0,75 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 25.06.2018 aadressile:
kool@paju.edu.ee Vestlusvoor toimub 26. 06. 2018 aadressile:Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kooli tööpakkumised 01.03.2018

Narva Paju Kool võtab tööle alates 01.04.2018.a logopeedi täiskoormusega, algklasside õpetaja täiskoormusega, abiõpetaja täiskoormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 12.03.2018 aadressile: kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub 14.03.2018 aadressile: Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel. Lisateave: 3569465 E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kooli tööpakkumised 14.08.2017

Narva Paju Kool võtab tööle alates 01.09.2017.a logopeedi täis koormusega

Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 25.08.2017 aadressile: kool@paju.edu.ee
Vestlusvoor toimub 28.08.2017 aadressile: Juhhanovi 3, direktori kabinet. Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465 e-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kooli tööpakkumised 01. 06. 2017

Narva Paju Kool võtab tööle alates 01.09.2017.a õppealajuhataja täis koormusega, algklasside õpetaja – 0,75 koormusega ja kooli medõde - 0,25 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 02.06.2017 aadressile:
Juhhanovi 3, Narva Paju Kool, 20609 Narva
Vestlusvoor toimub 16.06.2017 aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 3569465
E-post: kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kooli tööpakkumised 02. 05. 2016

Narva Paju Kool võtab tööle alates 01.09.2016.a.: kooli psühholoog 0,75 ameti koha suurusega ;
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 20. maini aadressile:
Juhhanovi 3, Narva Paju Kool Postiindeks - 20609
Lisateave: 35 99465
E-post: kool@paju.edu.ee

10.12.2015
Narva Paju Kool võtab tööle rasedus - ja sünnituspuhkuse periodile alates 15.02.2016.a eesti keele õpetaja koormusega 24 tundi
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 05.01.2016 aadressile:
Juhhanovi 3, Narva Paju Kool, 20609 Narva
Vestlusvoor toimub 20.01.2016 aadressile:
Juhhanovi 3, direktori kabinet.
Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
Lisateave: 35-60230
E-post: direktor@paju.edu.ee, kool@paju.edu.ee

18. 06. 2015

Narva Paju Kool võtab tööle alates 01.09.2015.a.:
eesti keele õpetaja koormusega 12 tundi;
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada aadressile:
Juhhanovi 3, Narva Paju Kool Postiindeks - 20609
Lisateave: 35-60230
E-post: direktor@paju.edu.ee

  • Narva paju kooli pedagoogiliste töötajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kuulutamise ja läbiviimise kord
  • Русский