Tööpakkumised

  Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi tehnoloogiaõpetuse, sh käsitöö ja kodunduse õpetaja ametikoha täitmiseks.
  Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda tehnoloogiaõpetuse, sh käsitöö ja kodunduse õpetajat, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.

  Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.
  Kandidaadile esitatavad nõuded:
  • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või õpetaja kutse;
  • eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
  • väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

  Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
  1. kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
  2. elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3. kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4. kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

  Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 08.03.2024 (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Väike-Rakvere 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
  Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

  Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi raamatukogutöötaja (0,5) ametikoha täitmiseks.
  Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda ramatukogu töötajat, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.

  Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.
  Kandidaadile esitatavad nõuded:
  • erialane kõrgharidus;
  • eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
  • väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

  Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
  1. kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
  2. elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3. kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4. kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

  Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 08.03.2024 (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Väike-Rakvere 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
  Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

  Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi õpetajate ametikohtade täitmiseks.
  Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast õpetajaid, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.

  Klassiõpetaja (1,0 ametikohta)
  Tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta)
  Eesti keele õpetaja (2,0 ametikohta)
  Keemia õpetaja (osaline koormus, 0,4 ametikohta)
  Bioloogia ja geograafia õpetaja (1,0 ametikohta)
  Kehalise kasvatuse õpetaja (osaline koormus, 0,5 ametikohta)
  Vene keele õpetaja (osaline koormus, 0,75 ametikohta)
  Tööleasumise aeg: 01.09.2023.
  Kandidaadile esitatavad nõuded:
  erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või õpetaja kutse;
  eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
  väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

  Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
  kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
  elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

  Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. mai 2023. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Juhhanovi 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
  Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

  Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja 0,5 ametikoha täitmiseks.
  Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast õppealajuhatajat (0,5 ametikohta), kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
  Tööleasumise aeg: 24.08.2023.
  Kandidaadile esitatavad nõuded:
  erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või õpetaja kutse ja juhtimiskompetentsid;
  eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele (C1-tasemel);
  väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

  Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
  kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
  elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

  Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. mai 2023. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Juhhanovi 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
  Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

  Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikoha täitmiseks.
  Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta), kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
  Tööleasumise aeg: 01.09.2023.
  Kandidaadile esitatavad nõuded:
  erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;
  eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
  väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

  Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
  kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
  elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

  Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. mai 2023. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Juhhanovi 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
  Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.
  Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi ametikoha täitmiseks.
  Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast logopeedi (1,0 ametikohta), kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
  Tööleasumise aeg: 01.09.2023.
  Kandidaadile esitatavad nõuded:
  erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
  eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
  väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

  Kandidaat esitab järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
  kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
  elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

  Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 28. mai 2023. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Narva Paju Kooli) märksõnaga „Õpetaja konkurss“ aadressil: Narva Paju Kool, Juhhanovi 3, 20609, Narva linn või e-posti aadressil: kool@paju.edu.ee.
  Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

  Tööle kandideerimisega annate Narva Paju Koolile nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
  Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
  Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
  Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
  Värbamisprotsessi raames saadud dokumente säilitatakse järgmistel eesmärkidel:
  värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
  Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

  Narva Paju Kool võtab alates 09.01.2023 tööle sotsiaalpedagoogi.
  Töö kirjeldus
  kavandab kooli sotsiaalpedagoogilist tegevust;
  hindab õppijate vajadusi, analüüsib, kujundab, toetab ja õpetab vajalikke sotsiaalseid ja toimetulekuoskusi;
  korraldab juhtumipõhiste olukordade lahendamise ja osapoolte nõustamise;
  koordineerib koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide ennetus- ja lahendustegevusi;
  toetab turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamist;
  nõustab kolleege lähtuvalt sotsiaalpedagoogika põhimõtetest ja oma kogemustest;
  analüüsib töö tulemuslikkust ning kavandab tegevused kooli sotsiaalpedagoogilise teenuse arendamiseks;
  osaleb kooliülestes arendustegevustes.

  Ootused kandidaadile
  Sul on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaalpedagoogikas või sotsiaaltöös;
  Sul on teadmised psühholoogiast, erinevatest individual- ja rühmatöö meetoditest, hariduskorraldusest, tunned erialaga seotud õigusakte ning tuled toime seonduva dokumentatsiooni vormistamisega;
  eesti keele oskus on vähemalt B2-tasemel;
  Sul on ladus suhtlemisoskus, väga hea pingetaluvus, empaatiavõime, järjekindlus, koostöö- ja iseseisvalt töötamise võimekus, oled osav ajaplaneerimises ja tunned kutse-eetikat.

  Kool pakub
  täistööaega 40 tundi nädalas;
  tähtajatut töölepingut ning puhkust 56 päeva aastas;
  abikätt sisselamisperioodil ning erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täienduskoolituse;
  võimalusi elukestvateks õpinguteks erialastel täienduskoolitustel;
  Kui tunned, et just Sina saad meie õpilaste ellu tuua rohkem rõõmu ja eneseusku, siis saada kuni 20.12.2022 meile avaldus, oma CV ning kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid aadressile kool@paju.edu.ee. Lisainfo telefonil 3569465

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 5.09.2022.a.
  Psühholoog – 1.0
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1. kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 02.09.2022.a aadressile: kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 1.09.2022.a.
  Eesti keele õpetaja - 2,0 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1. kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 12.08.2022.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 1.09.2022.a.
  Bioloogia- ja keemia õpetaja - 1,0 koormusega
  Eesti keele õpetaja - 1,0 koormusega
  Tehnoloogia õpetuse õpetaja - 1.0 koormusega
  Klassiõpetaja – 1,0 koormusega
  Klassiõpetaja – 0,7 koormusega
  Klassiõpetaja – 0,5 koormusega
  Klassiõpetaja – 0,5 koormusega
  Logopeed – 0,7 koormusega
  Abiõpetaja - 0,5 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1. kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 12.08.2022.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 2.11.2021.a.
  klassiõpetaja – 0.7 koormusega
  abiõpetaja - 0,5 koormusega
  abiõpetaja - 0,5 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
  kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1. kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 29.10.2021.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 13.09.2021.a
  klassiõpetaja – 0.75 koormusega
  logopeed - 1.0 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
  kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1. kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 9.09.2021.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee
  Vestlusvoor toimub 10.09.2021.a aadressile:
  Juhhanovi 3, direktori kabinet.
  Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
  Lisateave: 3569465
  E-post: kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2021.a
  eesti keele õpetaja - 1,0 koormusega
  eesti keele õpetaja - 0,5 koormusega
  klassiõpetaja - 1.0 koormusega
  tehnoloogia õpetuse õpetaja - 1.0 koormusega
  sotsiaalpedagoog – 1,0 koormusega
  matemaatika õpetaja – 0,5 koormusega
  keemia/bioloogia õpetaja – 1,0 koormusega
  loodusõpetuse/füüsika õpetaja - 1,0 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1.kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 27.04.2021.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee
  Vestlusvoor toimub alates 28.-29.04.2021.a aadressile:
  Juhhanovi 3, direktori kabinet.
  Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
  Lisateave: 3569465
  E-post: kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.04.2021.a
  klassiõpetaja – 0,75 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
  kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1.kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 23.03.2021.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee
  Vestlusvoor toimub alates 28.03.2021.a aadressile:
  Juhhanovi 3, direktori kabinet.
  Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
  Lisateave: 3569465
  E-post: kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 08.03.2021.a
  klassiõpetaja – 0,75 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1.kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 03.03.2021.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee
  Vestlusvoor toimub alates 05.03.2021.a aadressile:
  Juhhanovi 3, direktori kabinet.
  Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
  Lisateave: 3569465
  E-post: kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.03.2021.a
  eripadagoog - 0,5 koormusega,
  klassiõpetaja – 0,75 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1.kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 19.02.2021.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee
  Vestlusvoor toimub alates 25.02.2021.a aadressile:
  Juhhanovi 3, direktori kabinet.
  Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
  Lisateave: 3569465
  E-post: kool@paju.edu.ee

  Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.02.2021.a
  eripadagoog - 0,5 koormusega,
  klassiõpetaja – 0,75 koormusega
  klassiõpetaja – 0,75 koormusega
  Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1.kirjalik avaldus;
  2. CV (elulookirjeldus);
  3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 27.01.2021.a aadressile:
  kool@paju.edu.ee
  Vestlusvoor toimub alates 28.01.2021.a aadressile:
  Juhhanovi 3, direktori kabinet.
  Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.
  Lisateave: 3569465
  E-post: kool@paju.edu.ee

Эстонский