Õppekorraldus

Õppeperiood 2023/2024:

 • I veerand 01.09.2023 - 19.01.2024
 • II veerand 22.01.2024 - 12.06.2024
 • täiendav õppetöö 13.06.2024 - 28.08.2024

  2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised::

 • I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
 • II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
 • III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
 • V vaheaeg (v.a 12. klass) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a;

  Tundide ajakava:

 • 1 õppetund 8.15 - 9.00
 • 2 õppetund 9.10 - 9.55
 • 3 õppetund 10.10 - 10.55
 • 4 õppetund 11.10 - 11.55
 • 5 õppetund 12.10 - 12.55
 • 6 õppetund 13.05 - 13.50
 • 7 õppetund 14.00- 14.45

  Tunniplaan

  Toitlustamine:

  Toitlustamine E-R
  I-IX klassi õpilased saadav süüa TASUTA

 • söögivahetund 09.55-10.10 – 1 – 3 klassid
 • söögivahetund 10.55-11.10 – 4 – 6 klassid
 • söögivahetund 11.55-12.10 – 7 – 9 klassid

  Õppekavad

  Põhikooliõppekava. Üldosa

  Lihtsustatud õppekava

  Narva Paju Kool Lihtsustatud õppekava ainekavad:

  Paju Kool LÕK ainekava "Vene keel"
  Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keel"
  Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keele kõnekeele ainekava"
  Paju Kool LÕK ainekava "Inimeseopetus I tase"
  Paju Kool LÕK ainekava "Inimeseopetus II tase"
  Paju Kool LÕK ainekava "Ajalugu"
  Paju Kool LÕK ainekava "Kunst"
  Paju Kool LÕK ainekava "Loodusopetus"
  Paju Kool LÕK ainekava "Matemaatika"
  Paju Kool LÕK ainekava "Muusikaõpetus"
  Paju Kool LÕK ainekava "Tööõpetus I tase"
  Paju Kool LÕK ainekava "Tööõpetus II tase"
  Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keele konekeele ainekava"

  Hooldusõpe õppekava

  Narva Paju Kool Hooldusõppekava ainekavad:

  Paju Kool HÕK ainekava
  Paju Kool HÕK ainekava "Kognitiivsed oskused"

  Toimetulek õppekava

  Narva Paju Kool Toimetulekõppekava ainekavad:

  Paju Kool TÕK ainekava"Tööõpe"
  Paju Kool TÕK ainekava "Elu- ja toimetulikuõppe esimese etapile"
  Paju Kool TÕK ainekava "Elu- ja toimetulikuõppe teise etapile"
  Paju Kool TÕK ainekava "Vene keel"
  Paju Kool TÕK ainekava "Kunts ja käeline tegevus"
  Paju Kool TÕK ainekava "Muusika"

  Narva Paju Kooli korraldus õpilaste ja vanematega arenguvestluste läbiviimisel

  Narva Paju Kooli korraldus õpilaste ja vanematega arenguvestluste läbiviimisel

 • Vanemate koosoleku protokoll
 • Arenguvestluse tulemus Paju kool
 • Eesti keel