Meie kool

Kooli missioon «Kool loob tingimused iga õpilase õppimiseks ja arenguks, annab võimalused edaspidise hariduse ja elukutse omandamiseks».
Kooli visioon „Narva Paju Kool – paindliku õppesüsteemiga kool, mis on loodud õpilaste, õpetajate ja vanemate koostoos.“
Kooli väärtused –

 • koostöö
 • lugupidamine
 • traditsioonid
  Kooli moto “Kool hoiab traditsioone – ei karda „uuendusi“

  KONTAKT:
  Väike-Rakvere 3, 20609 Narva

  http://www.paju.edu.ee
  kool@paju.edu.ee

  Telefon: 35 69465
  registrikood: 75026661

  Erivajadustega õpilastele ja külastajatele
  Liikumispuudega inimestele on tagatud ligipääs kooli peahoonesse ja õpilaskodusse.
  Koolihoone peasissepääsu juures on kaldtee. Õpilaskodusse pääsemiseks saab kasutada 2 kaldteed, mis asuvad hoone taga.
  Ratastooliga saab takistamatult liikuda ainult mööda I korrust. Kooli hoonetes abistavad ratastooliga külastajaid töötajad.
  Teabe ja abi saamiseks pöörduge palun valvelaua töötaja poole.

 • Eesti keel