Õppimine aitama.

Kahel päeval läbisid Paju kooli 5.-7. klassi õpilased huvitava esmaabi koolituse, mille viis neile läbi Narva Punase Risti Seltsi koordinaator Anna Karina. Lapsed mitte ainult ei kordanud oma teoreetilisi teadmisi, vaid said õppida ka sidemete paigaldamist, kannatanu seisundi määramist ning nüüd teavad nad selgelt, mida teha, kui keegi läheduses on hädas.

Parimad õpilased ja õpetajad!

Payus toimus koolis traditsiooniline direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja õpetajatele. Õppeaasta on olnud väljakutseid pakkuv. Kuid kõigist raskustest hoolimata on koolil, mille üle uhkust tunda! Tänu suurepärasele ettevalmistusele tulid Payu kooli õpilased vabariiklike ja linnavõistluste ning viktoriinide võitjateks! Sel aastal lõpetas Pai koolis õppeaasta heade ja suurepäraste hinnetega 6 tublit õpilast ja 57 õpilast!
Publikule valmistas oma muusikalised kingitused 5.a klassi põhikooliõpilaste ja flöödimängijate koor.

Õuesõppetunnid on toredad!

Sellega on lõppenud Liikuma Kutsuv Kool programmi raames järjekordne projekt.
„Õue kogu nädalaks“ on terve nädal lõbusaid ja huvitavaid õuesõpe, aktiivseid muutusi ja erinevaid lõbusaid võistlusi. Meie õpilased vaatlesid ilma, võtsid mõõtu ja osalesid Pai koolile pühendatud eestikeelses viktoriinis. Talgutundides tegid õpilased õuestegevuseks mängu ja proovisid seda kohe järgi. Ja meid külastasid ka päästeameti spetsialistid.

Lehed