Narva Paju Kool võtab alates 09.01.2023 tööle sotsiaalpedagoogi.

https://clck.ru/32tBEh
Töö kirjeldus
- kavandab kooli sotsiaalpedagoogilist tegevust;
- hindab õppijate vajadusi, analüüsib, kujundab, toetab ja õpetab vajalikke sotsiaalseid ja toimetulekuoskusi;
- korraldab juhtumipõhiste olukordade lahendamise ja osapoolte nõustamise;
- koordineerib koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide ennetus- ja lahendustegevusi;
- toetab turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamist;

AHHAA Payu koolis külas

28. novembril toimus Life IP CleanEST projekti raames Pai koolis lõbus esinemine. Teadusteater AHHAA tegi põneva ja hariva etenduse. Lastele meeldis teada saada lõhekala Lotte seiklustest ja sellest, kellega ta kohtus teel Läänemerest Keila jõe äärde. Milliste keskkonnaprobleemidega seisavad silmitsi meie piirkonna meresügavuste ja jõgede elanikud, linnud ja loomad. Kuidas inimesed aitavad hädas linde, näiteks neid, kes on oma tiivad õliga määrinud või kuidas happeline vesi krabi ohustab? Tipphetkedeks olid muidugi katsetused!

Õnnitleme!

25.novembril toimus MARDI- JA KADRIPÄEVA ONLINE VIKTORIIN. Selles viktoriinis osalesid 5.-7. klasside õpilased nii tava- kui ka keelekümbluskoolidest. Viktoriin toimus GOOGLEˇi keskkonnas. Narva Paju kooli esindas 7.A klassi õpilane Jekaterina Zaretskaja. Õnnitleme eduka esinemise puhul - Jekaterina Zaretskaja saavutas 4. koha!
Täname õpetaja Kristina Rähni ürituse suurepärase ettevalmistuse eest!

Lehed