Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi raamatukogutöötaja (0,5) ametikoha täitmiseks.

Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda ramatukogu töötajat, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• erialane kõrgharidus;
• eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
• väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi tehnoloogiaõpetuse, sh käsitöö ja kodunduse õpetaja ametikoha täitmiseks.

Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda tehnoloogiaõpetuse, sh käsitöö ja kodunduse õpetajat, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või õpetaja kutse;
• eesti keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
• väga head suhtlus- ja meeskonatöö oskused.

Luule tähistamine

9. veebruaril toimus Pai koolis tõeline luulefestival - koolide luulekonkurss. Sel aastal valis õpilasnõukogu konkursi teemaks "Perekond". Õpetajad leidsid väga huvitavaid kaasaegseid teoseid, mida meie ettekandjad esitasid rõõmuga. Rohkem kui 60 ettekandjat alates kõige noorematest - esimeste klasside õpilastest kuni kooli lõpetanuteni, esitasid sel päeval luuletusi. Mõned lapsed valmistasid ette esitusi kahes või isegi kolmes keeles: vene, eesti ja inglise keeles.

Lehed