Õppematerjalid

Eesti keel:
EFANT http://www.efant.ee
Eesti keele tasemetestid http://web.meis.ee/testest
Eesti-Vene-Eesti sõnastik http://vene-eesti.ase.ee
Eesti keele süntesaator http://www.filosoft.ee/gene_et
FiloSoft http://www.filosoft.ee
Keeleveeb http://www.keeleveeb.ee
[EVS] Eesti-vene sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/evs

Õppematerjalid, metoodika, õpetamine:
e-Õppe Arenduskeskuse Moodle https://moodle.hitsa.ee
LAK-õpe http://lak-ope.ee
WIRIS - veebipõhine arvutialgebra süsteem http://www.wiris.ee
Sheppard Software http://www.sheppardsoftware.com
Purpose Games http://www.purposegames.com
Virtual Human Body http://www.ikonet.com
Digitaalsete haridusressursside Ühtluskollektsioon http://school-collection.edu.ru
Wordle http://www.wordle.net
ESL Lesson Plans, Printables, Games, Materials for Teaching English http://www.esl-lounge.com
Ajalooline Elektroni raamatukogu http://historic.ru/books
Tiigrihüppe Sihtasutus http://www.tiigrihype.ee
Kursused TeachPro online http://teachpro.ru
Klassiõpetajate virtuaalne kogukond http://klop.edu.ee
Koolielu http://www.koolielu.ee
Koolielu. Õpetajate kodulehtede server. (Õppematerjalid) http://www.koolielu.edu.ee
Learningapps.org http://learningapps.org
Jigsawplanet http://www.jigsawplanet.com
myHistro http://www.myhistro.com
Make Professional Animated Videos http://goanimate.com
Dvolver moviemaker http://www.dvolver.com/moviemaker/index.html
Service for a teacher. Tests creation. Online testing http://master-test.net
QuizSlides https://quizslides.com
Test Generator "Testmoz" https://testmoz.com
Küsimustikke moodustamine "LimeSurvey"
Stories online using photos "PhotoPeach" http://photopeach.com
Vormisid moodustamine "Google Form" http://www.slideshare.net/kurvits/google-form-2198086
Big Huge labs http://bighugelabs.com/captioner.php
Pixton The World's Best Way to Make Comics http://www.pixton.com
Answer Garden http://answergarden.ch
Tagxedo. Word cloud with styles. http://www.tagxedo.com
Many Eyes. Featured visualizations. http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
E-KOOL http://delta.ekool.eu
Tartu Ülikool Teaduskool http://www.teaduskool.ut.ee
Linna metoodilise ühing http://www.mo-narva.by.ru
Merlecons. Koolitus ja konsultatsioon http://www.merlecons.ee
Elektroniraamatukogu "Aldebaran" http://lib.aldebaran.ru
Pedagoogilise idee festival "Avatud õppetund" http://festival.1september.ru
SoftPortal / Download / Tarkvara / Haridus http://www.softportal.com/
dlcategory-346-1-0-0.html
Referaadid vene keeles http://referat.ru
5ballov.ru http://5ballov.qip.ru
Õpetajate leht http://www.opleht.ee
Graafikute ehitamise programm (Advanced Grapher) http://www.alentum.com
Distantharidus http://www.souz.co.il
Raamatukogu e-kujul http://lib.ru
Infotehnoloogia Internet-Ülikool http://www.intuit.ru
Lobzik - tööõpetus http://www.lobzik.pri.ee
EUCIP. Infosüsteemi kasutamine ja juhtimine. http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine
EUCIP. Infosüsteemi hankimine, arendus ja teostamine. http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus
EUCIP. Infosüsteemi haldus ja tugi. http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/haldus
Globetrotter XL (Geograafia) http://armorgames.com/play/3150/globetrotter-xl
Word Quest (Inglise keel) http://www.myrealgames.com/free-online-games/word-quest
Presentation tool http://prezi.com
Community for sharing presentations http://www.slideshare.net
Flickr. Sharing, storing, and organizing photos. http://www.flickr.com/explore
Lõpueksamite materjalid http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-ma...
Riigieksamite materjalid http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid
Friendly Resources for playful speech therapy http://www.frepy.eu
Võistlusmängud http://koolielu.ee/info
Find, Create, and Publish Open Source software for free http://sourceforge.net
Quizlet http://quizlet.com
Gosoapbox (testid) http://www.gosoapbox.com
MapCrunch http://www.mapcrunch.com
Pixteller http://www.pixteller.com
The easiest way to record and share video http://www.recordmp3.org
Record and share audio, simply. http://clyp.it
Esitlus http://padlet.com
Esitlus http://www.thinglink.com
Projektid keeleõppes http://www.etwinning.net
Projektid keeleõppes http://www.sopruskoolid.blogspot.com
TeamUp (Form teams based on skills and interests, record teams' progress.) http://teamup.aalto.fi
Random Name Picker http://www.classtools.net/random-name-picker
Mentimeter https://www.mentimeter.com
Fotobabble http://www.fotobabble.com
flash-gear http://www.flash-gear.com
QR Code Generator http://goqr.me
QR Code Generator http://qrcode.kaywa.com
QR Code Generator http://www.visualead.com
AppsGeyser. Create App. http://www.appsgeyser.com/create/start
Create App http://www.como.com
TodaysMeet https://todaysmeet.com
AnswerGarden http://answergarden.ch
Puzzleraamat http://pusleraamat.weebly.com
Educational tools for your needs https://edshelf.com
Rockin' lessons, engaging classrooms http://www.nearpod.com
A game-based classroom response system https://getkahoot.com
Rahvakultuuri Keskus http://www.rahvakultuur.ee
Learning Resource Exchange (LRE) http://lreforschools.eun.org
Resource repository Scientix http://www.scientix.eu
Open Educational Resources Commons https://www.oercommons.org
Curriki Free Learning Resources for the World http://www.curriki.org
Khan Academy http://www.khanacademy.org
KAE Kool http://www.kae.edu.ee
Zygote body https://zygotebody.com
BBC website http://www.bbc.co.uk
Kids' Corner http://europa.eu/kids-corner
Rahamaa http://rahamaa.ee
Htwins.net http://htwins.net
Mind Map https://www.text2mindmap.com
Friendly resources for playful speech therapy http://www.frepy.eu
Interactive flipping books http://www.flipsnack.com
Interactive flipping books http://www.youblisher.com
Прописи для детей — онлайн генератор http://tobemum.ru
web 2.0 servisid kooli jaoks http://schoolservis.blogspot.ru
Photo editing made of win http://www.picmonkey.com
Professional Grade Solutions for PowerPoint Presentation Sharing on Web http://www.slideboom.com
Ristsõnamõistatus online http://cross.highcat.org
Ristsõnamõistatuste vabrik http://puzzlecup.com
Генераторы примеров по математике http://www.detiseti.ru
Matemaatika ülesannete generaator http://uchat-v-shkole.ru
Matemaatika ülesannete generaator http://tobemum.ru
Matemaatika ülesannete generaator http://egeurok.ru
Keskkonnaamet. Veeteemaline õpimapp. http://www.keskkonnaamet.ee/veemapp
Keskkonnaamet. Õppematerjalid. http://www.keskkonnaamet.ee

Õppekeskkonnad:
e-Õppe Arenduskeskuse Moodle https://moodle.e-ope.ee
Õppekeskkond MIKSIKE http://www.miksike.ee
VIKO õppekeskkond http://viko.edu.ee
WebCT õppekeskkond http://www.webct.ru
http://www.webct.com
Õppekeskkond http://www.pekonsult.ee
LeMill http://lemill.net

Programmid tunniplaanide koostamise jaoks:
asc TimeTables http://www.asctimetables.com
aSc TimeTables - Online Help http://help.asctimetables.com
Kooli tunniplaani koostamise programm "Dinar" http://www.is.svitonline.com/
diabob/help/help.html
Kooli tunniplaani koostamise programm. Ekspress-tunniplaan http://psbatishev.narod.ru/raspis.htm
Kooli tunniplaani koostamise programm. "Rektor 3" http://www.rector.spb.ru
Kooli tunniplaani koostamise programm "NIKA" http://www.nikasoft.ru/nikasoft.html

Narva koolid:
Narva Soldino Gümnaasium http://www.soldino.edu.ee
Narva Eesti Gümnaasium http://www.neg.edu.ee
Narva Kesklinna Gümnaasium http://www.kesklinna.edu.ee
Vanalinna Riigikool http://www.nvrk.edu.ee
Narva Kreenholmi Gümnaasium http://www.kreenholmi.edu.ee
Narva Paju Kool http://www.paju.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium http://www.pahklimae.edu.ee
Narva Humanitaargümnaasium http://www.narvahg.edu.ee
Narva 6.Keskkool http://www.narva6.edu.ee
Narva Peetri Kool http://www.peetrikool.edu.ee
Narva Täiskasvanute Kool http://www.ntk.ee
Narva Laste Loomemaja http://www.nll.ee
Narva Noortekeskus http://www.noortek.ee
Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus "Gagarin" http://www.gagarin.ee
Narva Koorikool http://nkkl.ee
Kunsti stuudio "STUPENI" http://www.hot.ee/stupeni
Noorem Meremeeste klub http://www.nnmk.ee

Riigiasutused:
Eesti Hariduse Infosüstem http://www.ehis.ee
Sihtasutus Innove http://www.innove.ee
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus http://www.ekk.edu.ee
Eesti Haridusministeerium http://www.hm.ee
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee
Keskkonnaamet. Keskkonnahariduse osakond. http://www.keskkonnaamet.ee
Riigi Teataja - elektrooniline andmekogu http://www.riigiteataja.ee
ERIK Registrite ja Infosüsteemide Keskus http://www.ametlikudteadaanded.ee
ESTLEX õigusinfosüsteem http://www.estlex.com
The Estonian Ministry of Economic Affairs http://www.mkm.ee
The Estonian Ministry of Finance http://www.fin.ee
Estonian Statistical Board http://www.stat.ee
Estonian Institute of Future Research http://www.eti.ee
Tööturuamet. Estonian Labour Market Board http://www.tta.ee
The World Bank Group (Maailma pank) http://www.worldbank.org

Eesti loodus:
Looduskalender http://www.looduskalender.ee
Eesti loodus. Populaarteaduslik ajakiri. http://www.loodusajakiri.ee
Loodusemees http://www.loodusemees.ee
Loodusheli http://www.loodusheli.ee
Kotkaklubi http://www.kotkas.ee
Eesti orhideed http://www.orhidee.ee
Gaviafilm http://www.gaviafilm.ee
Sagadi Mõisa http://www.sagadi.ee
Lahemaa Rahvuspark http://www.lahemaa.ee
Matsalu Rahvuspark http://www.matsalu.ee
Vilsandi Rahvuspark http://www.saaremaa.ee
Sooma Rahvuspark http://www.soomaa.ee
Karula Rahvuspark http://www.karularahvuspark.ee
Eesti Ornitoloogiaühing http://www.eoy.ee
Riigimetsa Majandamise Keskus http://www.rmk.ee
Soome lahe näitus http://www.gof2014exhibition.net/et
Looduse helid http://ecosounds.net

Entsüklopeediad, näitused, muuseumid, galerii:
Virtuaalsed linnade ja muuseumide tuurid http://www.co654.com/poleznyie-ssyilki.html
Aerial Panorama, 3D Virtual Tours Around the World http://www.airpano.ru
Looduse imed. Atlas. http://naturewonders.chat.ru
Euroopa portal http://www.evropa.org.ua
Art History (resources on the web) http://witcombe.sbc.edu/
ARTHprehistoric.html
The Department of Art History (University of Minnesota) http://arthist.cla.umn.edu
Famous Paintings exhibition (WebMuseum, Paris)
kunstnikute näitus http://www.sai.msu.su/wm/paint
Narva muuseum http://www.narvamuuseum.ee
Narva ajalugu (vapp, kaart, galerii) http://www.hot.ee/narvahistory
Lingig Narva kohta http://www.hot.ee/narvahistory/
lingidrus.html
Megaentsüklopeedia "Kirill ja Mefodi" http://www.megabook.ru
Dinosaurs Exhibition Honolulu Community College (näitus) http://www.hcc.hawaii.edu/dinos
The Natural History Museum (ökoloogia) http://www.nhm.ac.uk
Astronoomiline instituut MRÜ http://www.sai.msu.su
Mineraalid, värvilised kivid http://www.fine-minerals.ru
SeaWiFS Project. Ocean Color WEB http://seawifs.gsfc.nasa.gov
Banknote World - Paper Money Collecter http://www.banknoteworld.com
Venemaa astronoomiline võrk http://www.astronet.ru
Wikipeedia - vaba entsüklopeedia http://ru.wikipedia.org
Online Entsüklopeedia "Krugosvet" http://www.krugosvet.ru

Sõnastikud ja tõlgid:
Tõlk Google https://translate.google.ee
Yandex Tõlk http://translate.yandex.ru
Справочно-информационный портал Gramota.ru http://www.gramota.ru
Lühike informaatika sõnastik http://school.ort.spb.ru/(Eng)/library/
exam_help/slovar/slovar.htm
Tõlk "Prompts online" http://www.translate.ru
Online tõlk http://radugaslov.ru/promt.htm
Kirill ja Mefodi entsüklopeedia sõnastikud http://www.megabook.ru/Dictionaries.asp?page=dictionaries
ABBYY Lingvo sõnastik Online http://lingvo.abbyyonline.com/ru
Eesti-Vene-Eesti sõnastik http://vene-eesti.ase.ee
Infotehnoloogia sõnastik http://www.whatis.com
Yandex sõnastikud http://slovari.yandex.ru
Vene keele sõnastik http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc
Sõnastikud ja entsüklopeediad http://dic.academic.ru

Ettevõtlus:
Eesti Junior Achievement http://www.ja.ee
Ettevõtja infovärav http://www.aktiva.ee
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus http://www.eas.ee
Narva Ärinõuandla Sihtasutus http://www.nbas.ee
CV online http://www.cv.ee

Kaardid:
Wikimapia http://www.wikimapia.org
Google Maps http://maps.google.com
Yandex Maps http://maps.yandex.ru
Regio interaktiivne Eesti kaart http://www.regio.ee/?id=24&op=body
Eesti veebikaart (EOMAP) http://www.eomap.ee/?url
Eesti Atlas http://atlas.ibs.ee
Maailma Atlas http://www.eatlas.ru
Narva interaktiivne kaart http://compas.magicnet.ee
Via Michelin kaardid http://www.viamichelin.com/web/Maps
Webikaamerid http://www.webkamera.ru
Pompeii, Italy ruins pompeii,+&ll=40.748902,14.484834

Muud:
GT-Tarkvara http://www.soft.ee
Lasteabi nõuandetelefoni teenus http://www.lasteabi.ee
Infoatlas http://www.infoatlas.ee
Riigiportaal http://www.eesti.ee
Narva Jäätmekäitluskeskus http://www.njk.ee
Piletilevi.ee http://www.piletilevi.ee
Bussireisid. Sõiduplaanid http://www.tpilet.ee
Edelaraudtee https://pilet.elron.ee
Reisiplaneerija (linnaliinid, maakonnaliinid) http://www.peatus.ee
Riigi Ilmateenistus http://www.ilmateenistus.ee
Riigi Ilmateenistus Lennumeteoroloogiline informatsioon http://www.lennuilm.ee
Ilmategija Internetis http://www.ilm.ee
Ilm Eestis. Ilm maailmas. http://ilmake.www.ee
Eesti post https://www.omniva.ee
1188. InfoAbi http://www.1188.ee
Ekspress Hotline http://www.1182.ee
Valuutakalkulaator http://www.kalkulaator.ee
Hinnavaatlus http://www.hinnavaatlus.ee
Mööbli tooted http://living.ee
TV-online http://ontvline.net
Kõik TV-programmid http://www.vsetv.ee
Metrosert AS http://www.metrosert.ee
The World Clock http://www.timeanddate.com
Narva ametlik webilehekülg http://www.narva.ee
Narva infoportal http://infoseti.ee
www.narvaleht.eu http://www.narvaleht.eu
Gazeta.ee http://gazeta.ee
NarvaLinn http://www.narvalinn.eu
Narvaboard http://www.narvaboard.eu
Ida-Virumaa kalender. Maakonna üritused http://www.ida-virumaa.ee
Narva internet-ressursside kataloog http://cqham.qrz.ru/ssilka/narva0.shtml
Ajaleht "Vesjolõe Kartinki" http://www.sergelin.ru/
inventions/005.asp
Dynamic HTML has new advantages in graphics http://www.artdhtml.com
Sama jäme vene Internetis kogu Gif-pildid http://www.livegif.ru
Animaški http://justclickit.ru
Dynamic Drive, DHTML scripts http://www.dynamicdrive.com
Multifilmid ja filmid http://multiki.arjlover.net
Tasuta tarkvara http://www.softportal.com
Tarkvara otsing http://softsearch.ru
Tasuta tarkvara http://www.softforfree.com
Kelle IP ? http://www.whois.sc
Muusika http://myzuka.ru
Muusika http://musicmp3.spb.ru
Muusika http://muzebra.com
Muusika http://www.moskva.fm/artist
Muusika http://www.audiopoisk.com
Muusika http://tonnel.ru/?l=fonoteka
Muusika http://themecraft.net/cat
Muusika http://www.zaycev.net
Muusika http://qsound.ru
Muusika http://muzico.ru

Otsingusüsteem (eesti keeles):
www.ee http://www.ee
Ekspresskataloog http://www.ee.ee
EESTI EKSPRESS http://www.ekspress.ee
NETI http://www.neti.ee
DELFI http://www.delfi.ee
Everyday http://www.everyday.ee
Hot.ee http://www.hot.ee
Ekspress Hotline http://www.1182.ee
InfoAbi http://www.1188.ee

Otsingusüsteem (vene keeles):
LIST.RU http://www.list.ru
RAMBLER http://www.rambler.ru
YANDEX http://www.yandex.ru
APORT http://www.aport.ru
GOOGLE http://www.google.com
DELFI http://rus.delfi.ee
Kirill ja Mefodi http://www.km.ru
Poisk.ru http://www.poisk.ru

Otsingusüsteem (välismaal):
AOL http://www.aol.com
LYCOS http://www.lycos.com
YAHOO http://www.yahoo.com
INFOSEEK http://www.infoseek.com
MSN http://www.msn.com
(http://search.msn.com)
DOGPILE http://www.dogpile.com
EXCITE http://www.excite.com
AskJeeves http://www.ask.com
AskJeeves KIDS http://www.ajkids.com
Euroseek http://www.euroseek.com
Infoplease http://www.infoplease.com

© Narva Paju Kool

Eesti keel