Riigieksamid

Riigieksamid 2022/2023 õppeaastal

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–28. aprill 2023. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–5. mai; 9. mai 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a;
 • koolieksam - mai lõpp

  Lõpueksamite toimumisajad 2022/2023.õppeaastal

  1) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023.a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 29. – 30.mai 2023.a;
  3) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023.a;
  4) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023.a;
  5) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023.a.
  Koolieksam õigeusuõpetuses - mai 2023

 • Eesti keel